Dzień dobry. Witamy Państwa na stronie internetowej ŻWIROWNI RYBOJEDZKO i zapraszamy do zapoznania się z ofertą. ©    ŻWIROWNIA W RYBOJEDZKU działa od 1990 roku. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą.    Dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Działamy zgodnie z najnowszymi kanonami marketingu i staramy się dostosować do wszystkich wymagań naszych klientów. Stale unowocześniamy nasz park maszynowy, służący do pozyskiwania kruszywa i wykonywania usług sprzętowych oraz transportowych.    Posiadamy badania laboratoryjne wykonane przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, które uznało, iż nasze kruszywa są wolne od zanieczyszczeń organicznych, pyłów i siarki. Badania wykonano w oparciu o krajowe normy PN-76-79/B-06714 - “Kruszywo mineralne - badania” a oceny jakości i przydatności kruszywa dokonano w oparciu o wymogi następujących norm: • PN-B-11111 - “Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.” • PN-B-11113 - “Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych. Piasek.” • PN-S-02205 - “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” • PN-79/B-06711 - “Piasek do zapraw budowlanych.” • PN-86/B-06712 - “Kruszywa mineralne do betonu.”